dissabte, 10 de setembre de 2011

UNES CADIRES UNA TAULA

*
Et vindicàrem després de la teua mort
et somiàrem una casa un llit i una catifa
un abís immens on nàixer
com m’he rist que només hi mancaves tu.


Poema d'Ionel Ciupureanu traduït al català per Pere Bessó


*****

Nişte scaune o masă

Te vindecasem după moartea ta
visasem o casă un pat şi-o carpetă
un hău imens unde să nasc
ce-am râs că doar tu nu erai.


Ionel Ciupureanu


____________________________________


IONEL CIUPUREANU
Ionel Ciupureanu ha nascut el 1957, en la comuna Coşoveni (Dolj). Ha publicado en un volum col·lectiu, "Zboruri lirice" [Volades líriques], aparegut en la Editora "Scrisul Românesc”, en 1988. Pentru "Pacea poetului” [La pau del poeta](Editora „Ramuri”, 1994) ha obtingut el Premi de la Biblioteca Francesa "Omnia” i de la Fundació "Ramuri” i, versemblantment, el Premi de la Unió d'Escriptors al seu debut. És autor dels volums "Amos” (Editura „Spirit Românesc”, 1996), "Fălci” (Editora "Scrisul Românesc”, 1999) i "Krampack” (Editora „Scrisul Românesc”, 2002), aconseguint per ambdós els darrers Premis de la Unió D'Escriptor de la Filial de Craiova. El 2005, a l'Editora "Pontica” ha aparegut apărut el llibre "Adormisem şi mă gândeam”...

L'any passat, la Casa Editorial "Max Blecher” ha publicat en la colecció "Plantaţii” (coordinada pel poeta i crític Claudiu Komartin), el volum "Mişcări de insectă” [Els moviments dels insectes], que ha rebur el premi de la Crítica especialitzada...


*****

Ionel Ciupureanu nació en 1957, en la comuna Coşoveni (Dolj). Ha publicado en un volumen colectivo, "Zboruri lirice" [Voladizos líricos], aparecido en la Editora "Scrisul Românesc”, en 1988. Pentru "Pacea poetului” [La paz del poeta](Editora „Ramuri”, 1994) ha obtenido el premio de la Biblioteca Francesa "Omnia” y de la Fundación "Ramuri” y, verosímilmente, el premio de la Unión de Escritores a su debut. Es autor de los volúmenes "Amos” (Editura „Spirit Românesc”, 1996), "Fălci” (Editora "Scrisul Românesc”, 1999) y "Krampack” (Editora „Scrisul Românesc”, 2002), consiguiendo por ambos los últimos Premios de la Unión De Escritor de la Filial de Craiova. El 2005, a la Editora "Pontica” ha aparecido el libro "Adormisem şi mă gândeam”...

El año pasado, la Casa Editorial "Max Blecher” publicó en la colecció "Plantaţii” (coordinada por el poeta y crítico Claudiu Komartin), el volumen "Míşcări de insectă” [Los movimientos de los insectos], que recibió el premio de la Crítica especializada...