dissabte, 24 de desembre de 2011

HAIKU 5

*
Dictat. El que escriu
contempla un instant
un cirer florit


Poema de Clelia Ifrim traduït al català per Pere Bessó


*****

Dictare -
cel care scrie priveşte-o clipã
cireşu-nflorit


Clelia Ifrim


*****

Dictado. Quien escribe
mira un instante
el cerezo florido


Poema de Clelia Ifrim traducido al castellano por Pere Bessó